Denk deze zomer mee over een groene en vitale binnenstad

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op.

Ruimte voor iedereen

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Omdat Leiden naar verwachting blijft groeien qua inwoners, bezoekers, studenten en werknemers, willen we de ruimte zo goed mogelijk besteden. De ruimte die er is delen we daarom anders in. Dat doen we aan de hand van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’.

Kansen, nu, straks en later

We maken de binnenstad van Leiden stap voor stap groener, gezonder en aantrekkelijker. Voor iedereen. Op dinsdag 7 juli heeft het college het participatietraject voor het tot stand komen van de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Samen met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, de regio en andere belanghebbenden onderzoekt de gemeente welke kansen er nu, straks en in de toekomst zijn om de binnenstad autoluw te maken. We denken hierbij aan kansen op het gebied van het toevoegen van groen, water of plekken waar je kunt verblijven. Deze kansen worden vastgelegd in een kansenkaart die vervolgens de input levert voor de Agenda Autoluw. Begin volgend jaar wordt deze agenda autoluw door de gemeenraad vastgesteld.

Quick Wins

Tot januari 2021 zien we ook mogelijkheden om samen met direct belanghebbenden met enkele kleine ingrepen positieve effecten te bereiken voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Dit noemen we quick wins. We denken aan het uitbreiden van de grens en het tijdvak van het voetgangersgebied van de Koornbrug naar het Gangetje in de zomermaanden. Ook is het permanent maken van de pop-up fietsenstalling bij de Steenschuur een quick win. Tot slot onderzoeken we de haalbaarheid en het draagvlak om doorgaand autoverkeer door de Langebrug te verminderen.

Doet u mee?

Ook in de situatie waarin we nu leven is het belangrijk dat zorgen, ideeën en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad goed in beeld zijn en dat uiteindelijk het voorstel kan rekenen op breed draagvlak. Eind juli start het participatietraject met het informeren van iedereen over de doelen van de agenda autoluwe binnenstad. Ook gaan we gedurende de zomer in gesprek met georganiseerde stakeholders. Na de zomervakantie kunt u op verschillende manieren en momenten meedenken. Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/autoluwebinnenstad.nl of houd doemee.leiden.nl in de gaten.