Agenda Autoluwe Binnenstad biedt ruimte voor een groen, vitaal Leiden

Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. In het beleidsakkoord zijn hier afspraken over gemaakt. De komende jaren blijft Leiden groeien, en dat is fijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van onze prachtige historische binnenstad heeft het college van burgemeester en wethouders de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. De Agenda Autoluwe Binnenstad is een programma om de komende jaren meer ruimte te creëren voor een groene en vitale binnenstad. Zo blijft de binnenstad een fijne plek om in te wonen, winkelen en werken.

De ambities en bijbehorende maatregelen worden gekoppeld aan een fasering in NU (maatregelen t/m 2022), STRAKS (maatregelen tussen 2023 en 2026) en LATER (maatregelen in de periode 2026-2040). Door stap voor stap de rol van rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad te beperken ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid en vitaliteit in de binnenstad te verbeteren. Bij het opstellen van de agenda is veelvuldig gesproken met de stad. De opbrengsten van het participatietraject vindt u in het participatieverslag.

Doelen voor de toekomst

Er wordt ruimte gemaakt om langs het water te kunnen lopen en te genieten van de historische architectuur, om vrienden te ontmoeten op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen. Vervoer dat weinig ruimte inneemt krijgt een hoofdrol. Voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelvervoer krijgen ruim baan. Deze maatregelen dragen bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid en daarmee aan het woongenot van de bewoners.

Wat kunnen we in 2021 verwachten

Leiden wil in 2021 snel aan de slag met de maatregelen. Afgelopen zomer was de proef met het vergroten van het voetgangersgebied rondom de Nieuwe Rijn succesvol. De maatregelen uit de proef worden in 2021 definitief. Daarbij wordt ook een uitbreiding van het voetgangersgebied naar het westelijke deel van de Oude Rijn tussen de Pelikaanstraat en Donkersteeg voorbereid. In deze smalle straat is de ruimte te beperkt om voetgangers, fietsers en (geparkeerde) auto’s een veilige en prettige plek te bieden. Hierover gaat de gemeente in overleg met belanghebbenden
Een andere maatregel die in 2021 ingevoerd kan worden is het weren van het doorgaand autoverkeer op de Langebrug. Hiermee verminderen we overlast en geven we gehoor aan de wens van bewoners.
Op het Steenschuur, het gedeelte tussen Breestraat en Garenmarkt, worden de parkeerplekken aan de noordzijde verwijderd om plaats te maken voor een invulling die in overleg met bewoners en winkeliers wordt bepaald.

Informatie

Meer informatie over de Agenda Autoluwe Binnenstad vindt u op www.leiden.nl/autoluwebinnenstad.