Afsluiting Oude Rijn

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, groene binnenstad. Dit willen we bereiken met maatregelen die in de Agenda Autoluwe Binnenstad staan. Het afsluiten van de Oude Rijn voor autoverkeer is één van de stappen. Bestemmingsverkeer mag nog wel op de Oude Rijn komen. Bestemmingsverkeer is iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen.

We zijn van plan het inrijverbod in de toekomst met kentekencamera’s te handhaven. Bewoners en bedrijven kunnen straks een ontheffing krijgen, zodra het beleid over ontheffingen is aangepast.

Foto van de Oude Rijn
Afbeelding door Buro JP

Nieuwe Inrichting

We richten de kade van de Oude Rijn opnieuw in. We vergroten de groenvakken om de bomen en er komen bankjes. Verder plaatsen we nieuwe fietsbeugels en verdelen deze logischer over de kade. De parkeerplaatsen op de Oude Rijn worden verwijderd. Bekijk het ontwerp herinrichting Oude Rijn (jpg, 1,91 mb).

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van de Agenda Autoluwe binnenstad. In februari 2021 heeft de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en vitale binnenstad.

    Contact

    Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.