Afsluiting Nieuwe Rijn - Botermarkt

We willen de Nieuwe Rijn en Botermarkt een fijnere en veiligere plek voor fietsers en voetgangers maken. Daarom sluiten we de Nieuwe Rijn en Botermarkt tussen het Gangetje en de Koornbrug af voor autoverkeer. Bestemmingsverkeer mag nog wel op de Nieuwe Rijn en Botermarkt.

De afsluiting wordt aangegeven met een inrijverbodsbord met daaronder een onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’. Onder bestemmingsverkeer verstaan we iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen.

Foto van de Nieuwe Rijn en Botermarkt

In de toekomst zijn we van plan met kentekencamera’s het inrijverbod te handhaven. Bewoners en bedrijven kunnen straks een ontheffing krijgen, als het ontheffingenbeleid is aangepast.

Verkeersbesluit

Om de Nieuwe Rijn en Botermarkt definitief af te sluiten voor het autoverkeer is een verkeersbesluit nodig. We verwachten dit besluit op 21 januari 2022 te kunnen publiceren.

Tegelijk met het afsluiten van de Nieuwe Rijn en Botermarkt is de gemeente van plan om ook de Oude Rijn (tussen de Pelikaanstraat en de Donkersteeg en tussen de Donkersteeg en de Hooglandse Kerkgracht) af te sluiten voor autoverkeer, behalve voor bestemmingsverkeer.

Om ongewenst verkeer verder te ontmoedigen en om de situatie op straat zo duidelijk mogelijk te maken, veranderen we rond de Nieuwstraat op een paar plekken de rijrichting. De Hartesteeg en de Beschuitsteeg vanaf de Nieuwstraat sluiten we af met een paaltje.

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van de Agenda Autoluwe binnenstad. In februari 2021 heeft de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en vitale binnenstad.

  Contact

  Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Vragen over de afsluiting? Bel tijdens de telefonische vragenuren

   Mocht u vragen hebben over de afsluiting, neem dan contact op met de gemeente. Er zijn speciale telefonische vragenuren op vrijdag 21 en woensdag 26 januari van 10.00- 12.00 uur.

   Lees meer