Afsluiting Langebrug

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, groene binnenstad. Dit willen we bereiken met maatregelen die in de Agenda Autoluwe Binnenstad staan. Het afsluiten van de Langebrug voor doorgaand autoverkeer is één van de stappen.

De Langebrug is een smalle historische straat die niet geschikt is voor veel verkeer. De Langebrug wordt veel gebruikt als doorgaande route door de binnenstad. Met een afsluiting voor doorgaand verkeer bij de Mooi Japiksteeg, willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat vergroten. We gaan handhaven met een camera die kentekens registreert. Bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk (zie overzichtskaart (pdf, 651 kb)) kunnen een ontheffing aanvragen zodat zij bij de afsluiting kunnen doorrijden. 

Bereikbaar zonder ontheffing

Zonder ontheffing blijven alle adressen in de Pieterswijk ook bereikbaar. U mag dan bij de Mooi Japiksteeg niet doorrijden en via de Pieterskerkgracht verlaat u de wijk weer. Het eenrichtingsverkeer in de Nieuwsteeg wordt daarvoor omgedraaid. Het noordelijk deel van het Rapenburg, de Papengracht of Houtstraat zijn bereikbaar via het Noordeinde.

Inrichting bocht Langebrug en Pieterskerkgracht

De bestrating van de bocht Langebrug-Pieterskerkgracht passen we aan en we maken de bocht wat ruimer. Zo wordt duidelijk dat de doorgaande route, linksaf is, naar de Pieterskerkgracht.

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van de Agenda Autoluwe binnenstad. In februari 2021 heeft de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en vitale binnenstad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.