Valkbrug

De huidige Valkbrug wordt vervangen voor een nieuwe brug. Het resultaat is een iconische brug, eigenlijk opgebouwd uit 4 deelbruggen. De brug verbindt het stationsgebied met de Lammermarkt. De nieuwe brug maakt de situatie ook overzichtelijker voor het vaarverkeer.

De voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de Valkbrug starten dit jaar. De werkzaamheden duren ongeveer 1 jaar. Tijdens de uitvoering blijft de verbinding tussen de Lammermarkt en het Schuttersveld meestal beschikbaar. Af en toe is een korte afsluiting in het weekend noodzakelijk.

    Verbeterde verkeerssituatie

    De brug is makkelijker te passeren voor wegverkeer, omdat de brug veel minder steil wordt en geleidelijke overgangen heeft. Doorvaarhoogte van 1,75 meter. Er onstaat een overzichtelijkere situatie voor het vaarverkeer omdat de bocht in de singel minder scherp wordt en de doorgang onder de brug veel breder wordt.

    Contact

    Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.