Pilot deelfietsen Leiden Bio Science Park stopt

Vanaf 1 december stopt de gemeente Leiden met de pilot deelfietsen op het Leiden Bio Science Park. Uit de evaluatie blijkt dat de fiets minder gebruikt wordt dan van te voren verwacht.

In februari 2018 startte de gemeente Leiden een pilot met de rode Hello Bike-deelfietsen op het Bio Science Park. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat hier voldoende animo voor was. De deelfiets kon gebruikt worden in plaats van een eigen fiets van Leiden CS naar bedrijf, universiteit of hogeschool op het Bio Science Park. Ook moest deze fiets automobilisten verleiden om de auto in de spits te laten staan en met het openbaar vervoer te reizen. Uit de evaluatie bleek dat het gebruik van de fietsen flink achterbleef bij de verwachtingen en dat de kwaliteit van het deelfietssysteem van Hello Bike als onvoldoende werd ervaren.

Deelfietsen in de toekomst

De pilot is leerzaam geweest. De opgehaalde informatie wordt gebruikt om te onderzoeken of een deelfietsensysteem op een andere manier in de stad wel realistisch is.