Op de fiets naar het strand

Nieuw fietspad Plesmanlaan

Er is een nieuw fietspad aangelegd aan de noordzijde van de Plesmanlaan tussen de Darwinweg (Naturalis) en de Einsteinweg (Hoogheemraadschap van Rijnland). Dit fietspad is onderdeel van de fietsroute tussen Leiden en Katwijk. Als straks ook de nieuwe fietstunnel bij de A44 is aangelegd fiets je nog sneller naar het strand. Het fietspad is nu bestraat met rode tegels. Als in de toekomst de Plesmanlaan wordt aangepast voor de Leidse Ring Noord wordt het pad vervangen door asfalt.