Leiden Bereikbaar

De gemeente werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid door slimme routes voor automobilisten, snelle busverbindingen, goede en veilige fietspaden en looproutes en voldoende parkeergelegenheid.

De Mobiliteitsnota (pdf, 7,54 mb) en het Investeringsprogramma Infrastructuur (pdf, 8,13 mb) beschrijven de plannen van de stad op het gebied van bereikbaarheid. De Mobiliteitsnota beschrijft wat we de komende jaren gaan doen en in het Investeringsprogramma Infrastructuur staat hoe we deze plannen gaan realiseren.

Routes in en rond Leiden

Fietsers en parkeren

Bruggen