Verslag inloopbijeenkomst 28 mei 2019

Op dinsdag 28 mei 2019 was er een inloopbijeenkomst over project Ypenburgbocht. Tijdens de avond konden omwonenden en andere geïnteresseerden de plannen inzien. Projectontwikkelaar Niersman, Kokon Architecten en de gemeente Leiden waren aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden over de vergunningsprocedure. Ook de wijkvereniging Groenoord-Noord, de Duurzaamste KM van NL en Gebiedsvisie Schipholweg hadden een thematafel met informatie.

De reacties tijdens de avond zijn in een aantal thema’s samen te vatten:

Ontwerp en plek van het gebouw

De hoogte van het ontwerp kwam enkele keren aan bod. Enkelen vonden de hoogte meevallen en anderen hadden het gebouw graag wat lager gezien. Wat betreft de uitstraling waren er reacties dat men het ontwerp niet passend vindt bij de omgeving en sommige bezoekers zien liever wat meer kleur. De bezoekers waren over het algemeen begripvol over het ontwikkelen van een nieuwe locatie op deze plek.

Duurzaam en groener

Er zijn veel vragen gesteld over de mogelijkheden voor het gebruik van meer groen (of bijvoorbeeld de muur aan de waterzijde beplant kan worden en/of hoge bomen voor het gebouw). Er waren positieve reacties over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen.

Parkeren en ontsluiting

Sommige buurtbewoners maken zich zorgen over de parkeerdruk in hun wijk. Ook waren er enkele reacties of de ontsluiting van de locatie wel afdoende is.

Studenten als doelgroep

Tot slot gaven enkele omwonenden aan dat zij vinden dat er al veel studenten in de stad zijn, en dat zij graag liever andere bewoners in het toekomstige gebouw willen.

Verdere proces

Alle opgehaalde reacties worden nader bekeken en evt. verwerkt in het ontwerp. Bezoekers van de avond die schriftelijk een reactie hebben achtergelaten, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.