Update project Ypenburgbocht

Afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan project Ypenburgbocht, het plan om een studentencomplex te bouwen in de Ypenburgbocht (bij de Willem de Zwijgerlaan aan de kant van Oegstgeest). De aanvraag voor de ontheffing voor de molenbiotoop duurde langer dan verwacht.

De verwachting nu is dat provinciale staten, die over dit soort vergunningen gaan, eind oktober een besluit neemt. Hierna wordt de omgevingsvergunning (voor wijziging van het bestemmingsplan) en het besluit voor de ontheffing van de molenbiotoop ter visie worden gelegd. Omwonenden worden hierover met een bewonersbrief geïnformeerd. De verwachting is dat dan in het voorjaar de omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

Niet alleen achter de schermen werd gewerkt. Op het terrein zelf lag nog de oude Waaghoofdbrug opgeslagen. Deze is inmiddels verhuisd naar Nijmegen, waar de brug een tweede leven krijgt in het park bij het Radboud UMC.