Studentencomplex Ypenburgbocht weer een stapje dichterbij

Het plan voor een studentencomplex in de Ypenburgbocht is weer een stapje dichterbij. Op dinsdag 14 januari gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat zij het voornemen heeft om een omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning moet nog worden verleend. Voordat dit kan, moeten er nog twee dingen gebeuren.
Eerst dient de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven. Dit is nodig omdat het bouwplan niet past binnen het huidige bestemmingsplan.
Daarna is er een molenbiotoopontheffing nodig. Een molenbiotoop is de omgeving waarmee een molen in relatie staat. Het project Ypenburgbocht valt binnen de molenbiotoop van molen De Herder en binnen de molenbiotoop van de Maredijkmolen. Een molenbiotoopontheffing wordt aangevraagd bij en afgegeven door de provincie Zuid-Holland.
Zodra deze twee zaken zijn gebeurd, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning ter visie gelegd en kunnen inwoners hun zienswijze (reactie) op het plan kenbaar maken.

De verwachting is dat de zienswijzeperiode in het derde of vierde kwartaal van dit jaar start. De omgevingsvergunning wordt mogelijk in het vierde kwartaal verleend.