Ypenburgbocht

Ypenburgbocht is de projectnaam voor het plan om een studentencomplex te bouwen in de Ypenburgbocht (bij de Willem de Zwijgerlaan aan de kant van Oegstgeest). Op deze plek wil bouwonderneming Niersman 392 studentenwoningen bouwen voor (buitenlandse) studenten. De gemeente en Niersman hebben afgesproken  te onderzoeken of dit plan haalbaar is. En zo ja, op welke manier.

Een 'visual' van hoe het studentencomplex in de Ypenburgbocht eruit zou kunnen zien.
Zo zou het studentencomplex in de Ypenburgbocht eruit kunnen zien.

Leefbaarheid, duurzaamheid, parkeren en verkeer zijn belangrijke onderwerpen in het onderzoek. De gemeente en initiatiefnemer Niersman betrekken daarom ook omwonenden en andere belanghebbenden bij het toetsen van het plan.

Wijziging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van het gebied moet worden aangepast. Hiervoor moet een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning worden doorlopen. Op het moment dat dit aan de orde is, komt er een bericht in de Stadskrant en worden de omwonenden geïnformeerd.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Update project Ypenburgbocht

  Afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan project Ypenburgbocht, het plan om een studentencomplex te bouwen in de Ypenburgbocht (bij de Willem de Zwijgerlaan aan de kant van Oegstgeest). De aanvraag voor de ontheffing voor de molenbiotoop duurde...

  Lees meer
 • Studentencomplex Ypenburgbocht weer een stapje dichterbij

  Het plan voor een studentencomplex in de Ypenburgbocht is weer een stapje dichterbij. Op dinsdag 14 januari gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat zij het voornemen heeft om een omgevingsvergunning te verlenen.

  Lees meer
 • Nieuwe fase voor studentencomplex Ypenburgbocht

  Op 18 juli tekenden gemeente Leiden en Bouwbedrijf Niersman een gronduitgifteovereenkomst en een ontwikkelovereenkomst voor project Ypenburgbocht. Nu deze overeenkomsten zijn ondertekend, kan de verdere procedure in gang worden gezet voor de bouw.

  Lees meer
 • Verslag inloopbijeenkomst 28 mei 2019

  Op dinsdag 28 mei 2019 was er een inloopbijeenkomst over project Ypenburgbocht. Tijdens de avond konden omwonenden en andere geïnteresseerden de plannen inzien.

  Lees meer