Ypenburgbocht

Ypenburgbocht is de projectnaam voor het plan om een studentencomplex te bouwen dat bij de splitsing van de Willem de Zwijgerlaan en de Oegstgeesterweg komt. Op deze plek gaat bouwonderneming Niersman 394 studentenwoningen bouwen voor (buitenlandse) studenten. Het studentencomplex heeft de naam LIV gekregen.

Een afbeelding van hoe het studentencomplex er straks uit zal zien. Samen met de omgeving, van bovenaf gezien. Op het hele dak zijn zonnepanelen zichtbaar.
Zicht op LIV langs de Oegstgeesterweg en de Willem de Zwijgerlaan.

Wilt u meegenomen worden op een virtuele rondwandeling langs en door het gebouw? Kijk dan naar deze film. Ook is het mogelijk om live mee te kijken met de vorderingen van de bouw. Dit kan door de livestream van bouwer Niersman aan te klikken. De beelden worden gefilmd door een webcam die op de nabijgelegen gebouwen is geïnstalleerd.

Wijziging bestemmingsplan

Op 18 juli 2019 heeft Niersman een overeenkomst voor grondaankoop een planontwikkeling gesloten met de gemeente. Omdat de oude situatie een bedrijfsterrein is, dient het bestemmingplan te worden aangepast in de nieuwe functie voor wonen. Door middel van een uitgebreide procedure om omgevingsvergunning wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Raad akkoord met vergunning

Het ontwerp omgevingsvergunning is op 5 november 2020 ter visie gegaan.

Op 29 april 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en de verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van het bouwplan. Na aanleiding van ingediende zienswijzen heeft de ontwikkelaar toegezegd om meer volgroeide bomen toe te passen bij de inrichting van het terrein na voltooien van het gebouw. Daarnaast gaat de ontwikkelaar het ontwerp aanpassen voor de gevel langs de Haarlemmertrekvaart. Hierop gaan rekken aangebracht worden met klimplanten zodat deze gevel vergroend wordt.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Bekijk nu de afbeeldingen van het studentencomplex Ypenburgbocht

  Lees meer
 • Procedure bestemmingsplan

  Afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan project Ypenburgbocht, het plan om een studentencomplex te bouwen in de Ypenburgbocht (bij de Willem de Zwijgerlaan aan de kant van Oegstgeest). De aanvraag voor de ontheffing voor de molenbiotoop duurde...

  Lees meer
 • Studentencomplex Ypenburgbocht weer een stapje dichterbij

  Het plan voor een studentencomplex in de Ypenburgbocht is weer een stapje dichterbij. Op dinsdag 14 januari gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat zij het voornemen heeft om een omgevingsvergunning te verlenen.

  Lees meer