Ypenburgbocht

Ypenburgbocht is de projectnaam voor het plan om een studentencomplex te bouwen in de Ypenburgbocht (bij de Willem de Zwijgerlaan aan de kant van Oegstgeest). Op deze plek wil bouwonderneming Niersman 392 studentenwoningen bouwen voor (buitenlandse) studenten. De gemeente en Niersman hebben afgesproken  te onderzoeken of dit plan haalbaar is. En zo ja, op welke manier.

Een 'visual' van hoe het studentencomplex in de Ypenburgbocht eruit zou kunnen zien.
Zo zou het studentencomplex in de Ypenburgbocht eruit kunnen zien.

Leefbaarheid, duurzaamheid, parkeren en verkeer zijn belangrijke onderwerpen in het onderzoek. De gemeente en initiatiefnemer Niersman betrekken daarom ook omwonenden en andere belanghebbenden bij het toetsen van het plan.

Wijziging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van het gebied moet worden aangepast. Hiervoor moet een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning worden doorlopen. Op het moment dat dit aan de orde is, komt er een bericht in de Stadskrant en worden de omwonenden geïnformeerd.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Nieuwe fase voor studentencomplex Ypenburgbocht

    Op 18 juli tekenden gemeente Leiden en Bouwbedrijf Niersman een gronduitgifteovereenkomst en een ontwikkelovereenkomst voor project Ypenburgbocht. Nu deze overeenkomsten zijn ondertekend, kan de verdere procedure in gang worden gezet voor de bouw.

    Lees meer
  • Verslag inloopbijeenkomst 28 mei 2019

    Op dinsdag 28 mei 2019 was er een inloopbijeenkomst over project Ypenburgbocht. Tijdens de avond konden omwonenden en andere geïnteresseerden de plannen inzien.

    Lees meer