Uitwerking convenant en groenplan woonunits Verdamstraat

Afgelopen periode is de klankbordgroep een aantal keer bijeen geweest. Tijdens deze overleggen is o.a. een convenant opgesteld. In dit convenant staan concrete afspraken over hoe alle betrokken partijen samenwerken betreffende de woonunits aan de Verdamstraat, zodat er door bewoners van de units en omwonenden in een prettig woon- en leefklimaat kan worden gewoond. Ook is er een groengroep samengesteld, die heeft meegedacht over de beplanting en opzet van het veld. De planning is dat begin maart dit groenplan wordt uitgevoerd, zodat komende zomer het veld er groen en fleurig bij ligt. Zie hier de uitwerking van het groenplan.