Planning update

Halverwege januari liet Ons Doel weten dat zij meer tijd nodig hebben voordat zij kunnen starten met de bouw van hun appartementencomplex. Hierdoor is er meer tijd om de door bewoners aangedragen alternatieve locaties voor de woonunits zorgvuldig te beoordelen. De klankbordgroep is hierover geïnformeerd tijdens de klankbordgroepbijeenkomst. De commissieleden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling zijn geïnformeerd via een wethoudersbrief.