Funderingsonderzoek

Op maandag 23 december staat er een funderingsonderzoek gepland op het veld op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat. Dit onderzoek is nodig om te meten of de bodem sterk genoeg is om tijdelijk woningen op betonplaten te plaatsen op het veld. De uitkomst van dit onderzoek wordt ook op deze projectpagina geplaatst.

Bij het onderzoek speelt een mini-rupsvoertuig een belangrijke rol. Dit voertuig gaat het veld op en meet de sterkte van de bodem en de bodemlagen (zand, leem, klei en veen). Om mogelijke schade aan het grasveld te voorkomen zal gebruik worden gemaakt van plastic rijplaten.