Woonunits Fruinlaan en Verdamstraat

De gemeente Leiden is van plan tijdelijke woningen te plaatsen op het veld dat ligt op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat. De woningen die verplaatst worden zijn van woningcorporatie Ons Doel en staan op dit moment aan de Sumatrastraat.

Vier woningen zijn bewoond door reguliere huurders van Ons Doel. Twaalf van de zestien woningen zijn toegewezen aan mensen die om verschillende redenen dakloos zijn geweest. Zij wonen ongeveer een jaar lang onder begeleiding van stichting De Binnenvest in de units. Daarna stromen zij door naar een reguliere woning.

Impressie in vogelvlucht van dfe woonunits in de omgeving.
Impressie van de woonunits

Proces aanvraag omgevingsvergunning

Om de woonunits te kunnen plaatsen wordt eerst een omgevingsvergunning aangevraagd. Hieronder kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat. 

 • Eind december: woningcorporatie Ons Doel dient de vergunningsaanvraag in.
 • Begin januari: indien de vergunning ontvankelijk wordt verklaard volgt publicatie van de aanvraag in de Stadskrant en op de gemeentelijke website. Tijdens de looptijd van de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan er een reactie ingediend worden op de aanvraag. De reactie wordt dan meegenomen in de belangenafweging van de vergunning.
 • Als het college van burgemeester en wethouders besluit de vergunning te verlenen volgt publicatie in Stadskrant en op de gemeentelijke website. De dag erna gaat de termijn in om bezwaar te maken. Deze termijn is zes weken.
 • De eventueel ingebrachte bezwaren worden door een bezwarencommissie beoordeeld en verwerkt in een verslag. De bezwarencommissie neemt daarna een besluit en brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Beroep en hoger beroep: na de bezwaarprocedure is er nog een mogelijkheid om beroep in te stellen. De eventuele indieners van bezwaren krijgen hier schriftelijk bericht van.
 • Voorbereidende werkzaamheden woonunits starten 24 augustus

  Maandag 24 augustus wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de woonunits op de Fruinlaan en Verdamstraat.

  Lees meer
 • Impressies van de woonunits in vogelvlucht

  Op de 2 impressies is te zien hoe de woonunits in de omgeving geplaatst worden.

  Lees meer
 • Bekijk de impressie van de woonunits in vogelvlucht

  Door middel van twee impressies is te zien hoe de woonunits geplaatst worden.

  Lees meer
 • Overzicht van brieven en documenten over de woonunits

  Bekijk het overzicht van wethoudersbrieven en de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling.

  Lees meer
 • Vergunning verleend

  Op 15 april 2020 is de vergunning voor het plaatsen van de woonunits aan de Verdamstraat verleend. Zie voor de aanvraag en bijbehorende documenten...

  Lees meer
 • Verslag klankbordgroep Woonunits

  Verslag van het overleg met de klankbordgroep Woonunits, 18 februari 2020.

  Lees meer
 • Locatieonderzoek afgerond: Verdamstraat meest geschikt

  Omwonenden van de Verdamstraat leverden in januari 21 locaties aan als alternatief voor de locatie aan de Verdamstraat. Het college heeft, na zorgvuldige afweging van deze 21 locaties, voor de Verdamstraat gekozen. Deze locatie komt nog steeds het beste uit...

  Lees meer
 • Planning update

  Halverwege januari liet Ons Doel weten dat zij meer tijd nodig hebben voordat zij kunnen starten met de bouw van hun appartementencomplex. Hierdoor is er meer tijd om de door bewoners aangedragen alternatieve locaties voor de woonunits zorgvuldig te...

  Lees meer
 • Verslag bijeenkomst woonunits Fruinlaan en Verdamstraat

  Verslag van de bijeenkomst op 28 januari 2020 in het Bonaventura College over de woonunits Fruinlaan en Verdamstraat.

  Lees meer