Wijkvisie Zeeheldenbuurt

Bewoners uit de Zeeheldenbuurt schreven zelf de wijkvisie Zeeheldenbuurt. De visie schetst de toekomst voor de wijk tot 2025 en verbindt de verschillende plannen en ontwikkelingen die in en om de buurt spelen.

De gemeenteraad stemde in december 2014 in met de wijkvisie en in juni 2015 is begonnen met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma voor de Zeeheldenbuurt.