Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark

Het Haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark is afgerond. De resultaten zijn door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd.

Met dit raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad een richtinggevende keuze voor het vervolg. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat inpassing van een multifunctioneel en open wijksportpark in deze wijk tot de mogelijkheden behoort, met oog voor de ruimtebehoefte van hockey, voor een verbeterde verbinding tussen park en wijk en voor het behoud en waar mogelijk verbeteren van groen en water in het gebied.

De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd aan de hand van een initiatief van de sportverenigingen LHC Roomburg en TC Roomburg, de kinderopvang en de nabij gelegen school, bij de vaststelling van het Contourenplan buitensportaccommodaties in 2017.