Nieuw participatietraject voor inrichtingsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Participatieleidraad inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark vastgesteld. In de leidraad staat hoe wijkbewoners en parkgebruikers de komende maanden betrokken worden bij het maken van een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark.

Het doel is om in een periode van vijf maanden tot dit voorstel te komen. In januari 2020 krijgen wijkbewoners, parkgebruikers en anderen de gelegenheid om hun ideeën voor het park via een digitaal platform te delen. Vervolgens worden deze ideeën door een werkgroep bestaande uit een representatieve groep wijkbewoners en parkgebruikers gebruikt om samen een inrichtingsvoorstel mee te maken. Het ontwerp- en adviesbureau Sport en Ruimte begeleidt dit traject.

Het uiteindelijke inrichtingsvoorstel wordt voor de zomer 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Opdracht van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in juni 2019 gevraagd om in coproductie met een representatief samengestelde groep een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark op te stellen. Het gaat om het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg.

Bewoners en bij het park betrokken partijen ontvangen binnenkort meer informatie over het participatietraject.

Meer informatie

Bekijk het collegevoorstel en het participatieplan.