Laatste ontwikkelingen haalbaarheidsonderzoek

Op 18 maart was de derde en laatste werkgroepbijeenkomst. De werkgroep heeft toen een conceptrapportage van het haalbaarheidsonderzoek ontvangen. Op dit moment gaat deze conceptrapportage rond in de media.
Tijdens de werkgroepbijeenkomst is aangegeven dat de rapportage nog niet klaar was. De conceptrapportage wordt nog aangescherpt en/of aangevuld op basis van de reacties die tijdens de laatste werkgroepbijeenkomst zijn opgehaald. Om die reden is ook verzocht om de conceptrapportage nog niet te delen. Dat dit toch gebeurd is betreuren wij.

Op dinsdag 16 april staat de behandeling van het rapport op de agenda in het college van B&W. Het is de bedoeling om direct daarna de rapportage openbaar te maken.
Vervolgens staat de eerste behandeling in de commissie Onderwijs en Samenleving gepland op 9 mei.
Bij deze eerste behandeling in de commissie is er de mogelijkheid om in te spreken.