Aan de slag met het Roomburgerpark

Ruim 1000 mensen hebben meegedaan aan de enquête over het Roomburgerpark. Hartelijk dank daarvoor! Uw betrokkenheid bij het Roomburgerpark en omgeving stellen we zeer op prijs. De informatie uit de enquête wordt gebruikt door de co-creatie werkgroep.

De werkgroep bestaat uit één vertegenwoordiger van de Lorentzschool, tennisclub Roomburg, samenwerkende VVE’s, Speeltuin de Speelschans, Vrienden van het Roomburgerpark en Leidse Hockey Club Roomburg en tien bewoners. Bewoners konden zich aanmelden door te reageren op een uitnodiging van de gemeente. Op basis van een steekproef van huisnummers zijn in de wijk 400 uitnodigingen verspreid. 

De werkgroep kwam maandag 3 februari voor het eerst bij elkaar. Er volgen nog twee sessies. De uitkomst van deze bijeenkomsten is een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark. In april volgt terugkoppeling van het voorstel, onder andere via Stadsnieuws.