Tweede werkgroepbijeenkomst

Op maandagavond 19 november vond de tweede werkgroepbijeenkomst plaats. Deze avond stond in het teken van de analyse van de situatie zoals die nu is, de zogenaamde 0-meting en mogelijke scenario’s met een andere inrichting. De conceptversies van beide stukken zijn besproken met de werkgroep en worden verder uitgewerkt. Binnenkort is het verslag van deze bijeenkomst beschikbaar onder de knop Downloads.

Tijdens de derde bijeenkomst worden de definitieve versies van de 0-meting en de scenario’s besproken. Ook worden de scenario’s dan beoordeeld om tot een voorkeursscenario te komen dat voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.