Eerste werkgroep bijeenkomst

Op maandagavond 17 september was de eerste werkgroep bijeenkomst (van in totaal drie werkgroep bijeenkomsten). Tijdens deze avond zijn vooral ideeën opgehaald en is inzichtelijk gemaakt wat er al is en wat er verbeterd kan worden. Kijk voor het verslag en de uitwerking van de aangeleverde voorbereidingsopdrachten onder de knop Downloads.