Brief aan bewoners 20 augustus

Eind juni jl. ontving u van ons een brief over de start van een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk wijksportpark Roomburg. Op maandag 2 juli vond de eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden. Met deze brief informeren wij u graag over het vervolgtraject.

Werkgroep gevormd

In de bijeenkomst van 2 juli is de definitieve werkgroep gevormd waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn.

Planning

De werkgroep komt tot het einde van het jaar nog drie keer samen om verdere invulling te geven aan het haalbaarheidsonderzoek en de uitkomsten en gevolgen hiervan te bespreken. Globaal ziet het traject er als volgt uit:

  • September 2018: 1e werkgroep - bespreking van ideeën, wensen en kansen.
  • Oktober/november 2018: 2e werkgroep - bespreking scenario’s en criteria.
  • December 2018: 3e werkgroep - bespreking weging, voorkeursscenario en nota van uitgangspunten.

De verslagen van deze werkgroepen zijn te vinden op www.leiden.nl/wijksportparkroomburg.

Eind 2018/begin 2019 worden de resultaten ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad.

Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente start deze zomer een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een wijksportpark in de wijk. Hiertoe behoren ook de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg, in combinatie met andere functies voor de wijk. Dit onderzoek levert verschillende scenario’s op en geeft inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en kosten. Eind 2018 verwachten we de eerste resultaten. Deze worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij nemen een besluit over het vervolgtraject.

Informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het haalbaarheidsonderzoek? Abonneer u dan op Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente, via www.leiden.nl/publicaties en vink interessegebied ‘Roodenburg’ aan.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans
Senior Projectmanager