Wijksportpark Roomburg

De gemeente start deze zomer een onderzoek naar de mogelijkheden van een wijksportpark in de wijk. Het idee is een eigentijds en open sportpark, dat geschikt is voor sport en bewegen en voor activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg.

Een foto van tennisbanen en sportvelden van bovenaf gezien

De gemeente vindt het belangrijk om alle belanghebbenden bij het onderzoek te betrekken. Daarom is er een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden in de wijk. Het onderzoek levert verschillende scenario’s op en geeft inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en kosten. Eind 2018 verwacht de gemeente de eerste resultaten. Deze worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij nemen een besluit over het vervolgtraject.

Aanleiding

In september 2017 heeft de gemeenteraad het Contourenplan buitensportaccommodaties vastgesteld. In dat plan staat de kijk van de gemeente op buitensportaccommodaties. Het laat een eerste schets zien voor de toekomstige ontwikkeling en indeling van de (wijk)sportparken in Leiden. Multifunctionele, eigentijdse en open sportparken, geschikt voor sport en activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang, staan hierin centraal.

Contact

Meer weten over wijksportpark Roomburg? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Excursie Wijksportpark Roomburg

  Op excursie naar het Zuiderpark in Rotterdam en de Bosjes van Pex in Den Haag als voorbereiding op de tweede werkgroepbijeenkomst .

  Lees meer
 • Tweede werkgroepbijeenkomst

  Op maandagavond 19 november vond de tweede werkgroepbijeenkomst plaats. Deze avond stond in het teken van de analyse van de situatie zoals die nu is, de zogenaamde 0-meting en mogelijke scenario’s met een andere inrichting.

  Lees meer
 • Eerste werkgroep bijeenkomst

  Op maandagavond 17 september was de eerste werkgroep bijeenkomst (van in totaal drie werkgroepbijeenkomsten). Tijdens deze avond zijn vooral ideeën opgehaald en is inzichtelijk gemaakt wat er al is en wat er verbeterd kan worden. Kijk voor het verslag onder de...

  Lees meer
 • Brief aan bewoners 20 augustus

  Op 20 augustus verstuurde de gemeente een brief aan mensen die rond het toekomstige Wijksportpark Roomburg wonen.

  Lees meer
 • Eerste informatieavond en werkgroep gevormd

  Op maandag 2 juli was de eerste informatieavond met vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen. In deze eerste bijeenkomst is de definitieve werkgroep gevormd waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn.

  Lees meer