Prestatieafspraken met vijf Leidse woningcorporaties

Er zijn prestatieafspraken gesloten tussen de vijf Leidse corporaties, Duwo, de Sleutels, Ymere, Ons Doel en Portaal. In deze prestatieafspraken staan onder andere afspraken over: aantallen woningen, betaalbaarheid, wonen & zorg, huisvesting bijzondere doelgroepen en duurzaamheid.

Zo zijn er prestatieafspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen. De partijen werken de Warmtevisie van de gemeente met elkaar verder uit. Daarnaast gaan de partijen met elkaar aan de slag met de ambitie uit de woonagenda 2017-2021:

De komende jaren gaan woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling van de investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn.

De nieuwe stip op de horizon van CO2-neutraal in 2050 inclusief de noodzaak tot een aardgasvrij Leiden maakt de opgave veel groter en zet investeringen in een ander daglicht. Een renovatie naar label B wordt nu anders beoordeeld dan 2 jaar geleden. Wellicht is het beter een complex nog 10 jaar in stand te houden en daarna sloop nieuwbouw toe te passen. De huidige energie-index blijft dan langer matig of slecht, maar de stap daarna is direct naar CO2-neutraal. Hier wordt hard aan gewerkt!