Leiden ontvangt bijdrage om klimaatadaptieve projecten sneller op te pakken

De regio Holland Rijnland heeft van het Rijk een netto bijdrage van 1,3 miljoen euro ontvangen uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie om een versnelling in te zetten van projecten die de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. Leiden ontvangt 651.000 euro uit deze bijdrage en gaat de komende jaren in verschillende wijken versneld aan de slag met extra maatregelen die ervoor zorgen dat veel regenwater of extreme droogte hinder en schade kunnen veroorzaken.

In verschillende wijken in Leiden wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan een nieuw riool worden de straten en pleinen opgeknapt en groener ingericht. Het riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat er naast de buis voor vuil water een aparte buis wordt gelegd voor het relatief schone regenwater. Dit schone water gaat niet naar de zuivering, maar stroomt de sloten in.

Drainage voor het grondwaterpeil

Met deze bijdrage van het Rijk financiert Leiden het drainagesysteem dat aangelegd wordt in de straten waar het riool vervangen wordt. In natte periodes wordt het grondwater via het drainagesysteem naar de sloot afgevoerd en bij droogte wordt slootwater in het systeem ingelaten. Zo zorgt het drainagesysteem ervoor dat het grondwater op het juiste peil blijft, houden we droge voeten en zorgen we dat bij langdurige droogte geen schade aan funderingen kan ontstaan.

De bijdrage wordt ingezet voor drainage op de Langegracht, Noorderkwartier Oost, Houtkwartier, Professorenwijk, Vogelwijk-Raadsherenbuurt en de Gasthuiswijk.