Hemelwaterverordening biedt oplossingen bij nieuwbouw

Door klimaatverandering neemt de kans op stortbuien en langdurige neerslag toe. Neerslag (hemelwater) stroomt vanaf daken van gebouwen en bestrating naar de openbare riolering. Het riool is niet berekend op deze extreme buien en kan het water op een gegeven moment niet meer afvoeren, waardoor er water op straat blijft staan. Als er te veel water op straat blijft staan is er kans op schade aan gebouwen en/of wegen.

In Leiden wordt daarom steeds vaker bij rioolvervangingen het regenwater via een aparte buis afgevoerd. Er zijn echter ook nog andere maatregelen nodig. Een van deze maatregelen is om zowel op particulier terrein als op openbaar terrein voldoende waterberging te realiseren. Om deze bergingscapaciteit bij nieuwbouw te verplichten heeft het college een Hemelwaterverordening voor nieuwbouw opgesteld.

In de Hemelwaterverordening nieuwbouw is geregeld dat bij (ver)nieuwbouw het toegevoegde verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door de aanleg van waterberging. Met deze maatregel wordt er extra bergingscapaciteit gerealiseerd voor een bui met een omvang van 60 mm per uur.