21 januari online bijeenkomst over verkeersonderzoek

Op donderdag 21 januari 2021 presenteren wij van 20.00 tot 21.30 uur de huidige stand van zaken van het verkeersonderzoek voor het Werninkterrein. Tijdens deze online bijeenkomst kunt u hierover vragen stellen en uw reactie geven. Daarnaast kunt u op doemee.leiden.nl van 21 januari tot en met 4 februari online reageren op de verkeersvarianten.

Uw reactie wordt gebruikt in de verdere uitwerking van het verkeersonderzoek en bij het maken van de gebiedsvisie voor het Werninkterrein.

Bereikbaarheid nieuwe stadswijk

Het Werninkterrein wordt ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk. Bij de ontwikkeling van het gebied is het belangrijk dat ook de toegang tot het terrein goed georganiseerd is; dat bewoners en bezoekers met de auto, fiets en/of lopend de nieuwe wijk kunnen bereiken. En dat er goede verbindingen zijn met de naastgelegen wijken en de rest van de stad. Daarbij moet de nieuwe wijk ‘autoluw’ worden; een wijk waar de fietser en de voetganger de ruimte krijgen en de auto te gast is.

Verkeersvarianten

Er is nog geen besluit genomen over hoe de bereikbaarheid van het vernieuwde Werninkterrein wordt vormgegeven. Op dit moment vindt er een verkeersonderzoek plaats. In dit onderzoek wordt een aantal mogelijke verkeersvarianten onderzocht: een herinrichting van de Amphoraweg en/of een tunnel naar de Hoge Mors en/of een brug naar de Haagweg. We kijken daarbij ook naar de effecten van andere plannen in Leiden op de verkeerssituatie in dit gebied. Het verkeersonderzoek is nog niet afgerond. Dit zal nog een paar maanden duren. Op 21 januari presenteren wij dus wat er tot nu toe onderzocht is. Daarover horen wij graag uw reactie, vragen en aandachtspunten.

Wilt u meedoen met de online bijeenkomst op 21 januari?

Meld u dan vóór 18 januari 2021 aan bij Claudia Wagner. Dit kan door een e-mail te sturen naar c.wagner@leiden.nl. U ontvangt dan de link van de bijeenkomst.

Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn?

Van 21 januari tot en met 4 februari kunt u op doemee.leiden.nl ook online reageren op de verkeersvarianten.

Besluit

Als het verkeersonderzoek klaar is, is er in het voorjaar nog een moment om mee te doen en mee te denken over de verkeersontsluiting van het Werninkterrein. Dan is er weer een bijeenkomst; online of fysiek als dit mogelijk is. Pas daarna wordt er een besluit genomen over de bereikbaarheid van het toekomstige Werninkterrein.