Welzijn in de Zeeheldenbuurt

De medewerkers van het Sociaal Wijkteam (SWT) Binnenstad hebben samen met buurtbewoners gekeken naar wensen en behoeften uit de wijk als het gaat om hulp, ideeën voor samenwerking en activiteiten in de wijk.

Aan de hand van deze gesprekken en huisbezoeken heeft het SWT een advies opgesteld voor de wijk. In dit advies staat onder meer dat het belangrijk is dat buurtbewoners weten wat 'Een Goede Buur' in wijkcentrum Nieuw Pancrat is en dat ze bij dit punt terechtkunnen voor vragen of hulp. Het SWT kan bewoners ook helpen bij het opzetten van vrijwilligersinitiatieven voor de wijk, maar het team helpt bijvoorbeeld ook mensen bij het invullen van formulieren.

Dit advies op maat voor de Zeeheldenbuurt is onderdeel van het Programma Sterke Sociale Basis en heeft als doel om een samenhangend pakket aan activiteiten en voorzieningen voor de wijk samen te stellen die bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van de stad.