Uitwerking van de plannen

In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Initiatiefnemer Van Rhijn Bouw werkt nu, in nauwe afstemming met de buurt en gemeente, de plannen verder uit. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, start de gemeente met het opstellen van het bestemmingsplan voor deze locatie.

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Ook staat er in een bestemmingsplan welke regels er voor het bouwen gelden. De afspraken die over de Watergeuskade zijn vastgelegd, gelden als uitgangspunten voor het bestemmingsplan. De officiële procedure voor het bestemmingsplan start na een volgende participatieronde, die georganiseerd wordt door Van Rhijn Bouw.