Intentieovereenkomst Motorhuislocatie ondertekend

Intentieovereenkomst Motorhuislocatie ondertekend

Gemeente Leiden en Spuigroep Vastgoed B.V. sluiten een intentieovereenkomst om samen de nieuwbouwplannen van Spuigroep Vastgoed B.V. te onderzoeken.

Spuigroep Vastgoed B.V. is eigenaar/gebruiker van de Motorhuislocatie, Vondellaan 80, en heeft de gemeente Leiden benaderd met plannen om deze locatie te ontwikkelen van garage met showroom naar woningen met voorzieningen. De plannen sluiten aan bij de ambities van de gemeente. Daarom gaan de gemeente Leiden en Spuigroep Vastgoed B.V. komende tijd samen bekijken wat de mogelijkheden op de Motorhuislocatie zijn. Afspraken over deze onderzoeksperiode zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst.

De Motorhuislocatie valt binnen het Vondelkwartier. Voor het Vondelkwartier wordt op dit moment een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie geeft een abstract toekomstbeeld en biedt concrete ontwikkelkaders voor de verschillende ontwikkelingen. De plannen van het Motorhuis moeten passen binnen deze kaders. Deze ontwikkeling biedt de kans om een start te maken met de ontwikkeling van het Vondelkwartier tot een levendige stadsbuurt, waarbij bereikbaarheid van de buurt, meer groen en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn.