Gebiedsvisie Vondelkwartier en resultaten enquête online

De gebiedsvisie voor het Vondelkwartier en de resultaten van de enquête die de gemeente in mei en juni over het Vondelkwartier heeft gehouden, staan online en zijn te lezen op doemee.leiden.nl.

De enquête en telefonische reacties die de gemeente heeft ontvangen, hebben waardevolle informatie opgeleverd voor het opstellen van de gebiedsvisie. De belangrijkste conclusies zijn dat het fijn wonen is in de Mors, dat er zorgen bestaan over met name de hoogbouw die mogelijk wordt gemaakt in het Vondelkwartier, maar ook dat de ontwikkelingen kansen bieden om meer groen en een aantal voorzieningen aan het gebied toe te voegen.

In de gebiedsvisie op doemee.leiden.nl staat wat de gemeente met de resultaten van de enquête heeft gedaan, en of en hoe ze een plek in de gebiedsvisie hebben gekregen.

In september neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de gebiedsvisie.