Vondelkwartier

Het Vondelkwartier ligt tussen de Plesmanlaan, Heerema/Mercedes, het spoor, PC Hooftlaan, Vondellaan, Gerard Brandtstraat en Vossiusplein. Dit gebied gaat de komende jaren veranderen.

De eigenaar van het Motorhuis en de eigenaar van de locatie waar nu de Mercedes-dealer en de IJshal zitten, hebben de gemeente laten weten dat ze op hun locaties woningen willen bouwen.

De gemeente steunt dit idee. Het biedt de kans om het gebied te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt, waarbij bereikbaarheid van de buurt, meer groen en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Ook het ROC en het gezondheidscentrum zijn over een tijd toe aan nieuwbouw of renovatie. Daarom bekijken we nu alvast welke mogelijkheden er zijn voor herontwikkeling op deze plek.

Gebiedsvisie

De gemeente vindt het belangrijk om deze twee bouwinitiatieven in samenhang met elkaar en de omliggende wijk te bekijken. Met als uiteindelijk doel: bouwplannen die passen bij het Vondelkwartier en bij Leiden. Daarom wordt er een gebiedsvisie gemaakt.

In de gebiedsvisie wordt in grote lijnen omschreven, hoe het gebied eruit moet gaan zien. Binnen die grenzen kunnen de nieuwe plannen worden gevormd. De gebiedsvisie  gaat dus nog niet over het ontwerp van de gebouwen en de uitwerking van onderwerpen als groen, openbare ruimte en bereikbaarheid.

Doe mee

De gemeente betrekt bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk bij het opstellen van de gebiedsvisie. Op doemee.leiden.nl kunt u meedoen, de werkwijze en ontwikkelingen volgen en zien welke stappen er de komende maanden genomen worden.

De gebiedsvisie past in het overkoepelende Ontwikkelperspectief De Mors.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.