Kaderbesluit Vogelwijk en Raadsherenbuurt

De raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft op 21 april 2020 het kaderbesluit genomen over het project Vogelwijk en Raadsherenbuurt.

U kunt de behandeling van dit besluit en de inspraakreacties hier terugzien en -lezen. Met de vaststelling van het kaderbesluit gaat het project de volgende fase in. De behandeling van het uitvoeringsbesluit staat gepland voor december 2020.