Bestemmingsplan ontwerp De Premier ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het concept beeldkwaliteitsplan en het ontwerp besluit hogere waarden kunnen van vrijdag 21 januari 2022 tot en met donderdag 3 maart 2022  worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden.

Het ontwerp bestemmingsplan is online in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0546.BP00169-0201). Bijlage 23 bij het ontwerp bestemmingsplan betreft het ontwerp besluit hogere waarden. Zie ook de pagina Bestemmingsplan ter inzage.

Meer informatie op de pagina: www.leiden.nl/inspraak