Vijf Meilaan - De Premier

Het voormalig schoolgebouw op Vijf Meilaan 210 (kruising Churchilllaan-Vijf Meilaan) is in 2019 door mboRijnland verkocht aan ontwikkelaar Van Rhijn Ontwikkeling. Nog voor de verkoop heeft de gemeenteraad in februari 2019 de Nota van Uitgangspunten voor deze locatie vastgesteld.

Nota van Uitgangspunten

In deze nota worden op hoofdlijnen de kaders beschreven waarbinnen Van Rhijn Ontwikkeling het plan kan realiseren. Nu deze nota is vastgesteld, kan de school tot appartementencomplex herontwikkeld worden. Minimaal 30% van de woningen wordt “sociaal”  en er worden eisen gesteld aan het groene karakter van het gebouw. Dit initiatief past binnen de ambitie van de gemeente Leiden om de woningvoorraad uit te breiden. Het grote tekort aan woningen wordt zo teruggedrongen en het aanbod meer gevarieerd.

Bestemmingsplan

De gemeente is gestart een nieuw bestemmingsplan te maken voor deze plek. In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Ook staat in een bestemmingsplan welke regels er voor het bouwen gelden en bijvoorbeeld de voorwaarden voor parkeren en hoe er gezorgd wordt dat er een goede ontsluiting voor verkeer komt. Parallel werkt van Rhijn Ontwikkeling het ontwerp van het gebouw uit.

Participatie

In deze ontwerpfase wordt een aantal varianten voor het gebouw door de ontwikkelaar voorgelegd aan de buurt en andere belanghebbenden. De opbrengst aan reacties kan zo worden meegewogen bij keuzes binnen het ontwerpproces. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van Van Rhijn Ontwikkeling.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071