Start boorwerkzaamheden Warmte Koude Opslag (WKO) stadhuis

Vanaf 24 februari starten de boorwerkzaamheden voor de warmte-koude opslag waarbij bodemenergie gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van het toekomstige stadhuis. Een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken.

Op 24 februari wordt gestart met de aanvoer van materiaal en de opbouw van een boorstelling. Er zal op twee plekken geboord worden. Vanaf 24 februari vinden boringen plaats op het plein voor City Hall. Vanaf half maart op de Vismarkt, voor de gevel van het stadhuis.

Wat merkt u ervan?

  • De boorstelling neemt een deel van de openbare ruimte in beslag maar City Hall en de markt blijven bereikbaar voor bezoekers.  
  • Het boren zelf en het afvoeren van grondwater dat voor het boren gebruikt wordt, kunnen enige geluidsoverlast geven. Het grondwater wordt via het riool en de Nieuwe Rijn afgevoerd. Dit gebeurt overdag maar ook ’s avonds en ’s nachts.  

Informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met aannemer Du Prie via 071 - 522 29 19.