Verbouwing en restauratie stadhuis

In 2020 en 2021 wordt het stadhuis grondig verbouwd. Vanaf zaterdag 4 januari is het stadhuis daarom tijdelijk dicht. De verbouwing doen we duurzaam. We besteden veel aandacht aan recycling, energiezuinigheid en de historische waarde van het gebouw.

  Een impressie van hoe de binnentuin van het stadhuis er na de verbouwing uit zal zien. Met een aantal grotere bomen en er is lage groene beplanting. Er is een pad en een klein terras met een paar stoelen.
  De publiekstoegankelijke binnentuin op de plaats waar nu de balies zijn. Er staan een aantal grotere bomen en er is lage groene beplanting. Er is een pad en een klein terras met een paar stoelen.

  De monumentale raadzaal, de gevel aan de kant van de Breestraat, de toren en het klokkenspel worden tegelijk gerestaureerd. Na de verbouwing wordt het stadhuis een werkplek die samenwerking met en voor de stad stimuleert. Er kunnen dan bijna drie keer zoveel medewerkers werken als in de huidige situatie. In het vernieuwde stadhuis zitten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook is het een trouwlocatie en een centrale ontmoetingsplek voor de stad. Zo komt er bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen.

  De publieke dienstverlening van het stadhuis en het Stadsbouwhuis (zoals paspoort- en rijbewijsuitgifte, geboorteaangifte en vergunningaanvragen) komen blijvend samen in het nieuwe Stadskantoor.

  Gevolgen van de verbouwing

  • Vanaf 4 januari 2020 blijft het stadhuis gesloten voor het publiek. Als alles volgens plan verloopt, duurt de verbouwing ruim 1,5 jaar.
  • Vanaf 6 januari zit de publieke dienstverlening op één plek, in het Stadskantoor naast het Centraal Station. Deze blijft op deze plek, ook na de heropening van het stadhuis.
  • De medewerkers, het college van B en W, fracties en commissies verhuizen tijdelijk naar het Stadskantoor.
  • Tijdens de verbouwing vinden de raadsvergaderingen plaats in het Hoogheemraadschap van Rijnland, aan de Archimedeslaan in Leiden. Commissievergaderingen vinden plaats in het Stadskantoor.
  • Trouwen kan vanaf 6 januari in het Stadskantoor, het Gemeenlandshuis of een andere mooie locatie in de stad. Na de heropening kan dit ook weer in de trouwzaal van het stadhuis.

  Achtergrondinformatie

  • De architecten zijn Office Winhov en Studio Linse. Zij wonnen in juni 2017 de selectie met hun visie ‘Hof van Leiden’.
  • Na het uitvoeringsbesluit van 13 november 2018 is het ontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp voor de aanbesteding. Parallel hieraan is de omgevingsvergunning aangevraagd.
  • De aanbesteding is in de zomer van 2019 afgerond en gewonnen door Du Prie bouw & ontwikkeling. Op 8 oktober 2019 ondertekenden de gemeente Leiden met Du Prie de aannemingsovereenkomst.   
  • De uitvoering is in januari 2020 gestart.

  Contact

  Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via verbouwingstadhuis@leiden.nl of bel: 14 071.

  • Boorwerkzaamheden voor de warmte-koude opslag stadhuis afgerond

   Voor het verwarmen en koelen van het stadhuis wordt na renovatie bodemenergie gebruikt. Dit is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. Voor het maken van bronnen voor de...

   Lees meer
  • Bekijk presentatie aan omwonenden

   Op dinsdag 3 maart was er een informatiebijeenkomst over de verbouwing van het stadhuis voor omwonenden. Klik door om de presentatie die gehouden is te bekijken.

   Lees meer