Verbouwing en restauratie stadhuis

In 2020-2021 wordt het stadhuis op grote schaal verbouwd. Na de verbouwing is het stadhuis een duurzame werkomgeving waarin de gemeente flexibel kan samenwerken, zowel met elkaar als met de stad. Bovendien kunnen er straks bijna drie keer zoveel mensen werken als in de huidige situatie. Vanzelfsprekend worden alle aanpassingen uitgevoerd met respect voor de monumentale status van het gebouw. De monumentale raadzaal en gevel aan de kant van de Breestraat worden tegelijkertijd met de verbouwing gerestaureerd.

  Een impressie van hoe de binnentuin van het stadhuis er na de verbouwing uit zal zien. Met een aantal grotere bomen en er is lage groene beplanting. Er is een pad en een klein terras met een paar stoelen.
  De publiekstoegankelijke binnentuin op de plaats waar nu de balies zijn. Er staan een aantal grotere bomen en er is lage groene beplanting. Er is een pad en een klein terras met een paar stoelen.

  Wat houdt de verbouwing in?

  • De huidige balies verhuizen naar het Stadskantoor in gebouw Level aan de Bargelaan (naast Leiden Centraal). Het stadhuis blijft na de verbouwing de locatie voor trouwen, raadsvergaderingen, recepties en ontvangsten.
  • Het atrium wordt een groene tuin. De glazen overkapping verdwijnt, zodat er een natuurlijk binnenhof ontstaat.
  • Op de begane grond komen een grote openbare foyer, een vergadercentrum en een werkcafé voor medewerkers.
  • De stadsfoyer is te gebruiken voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen.
  • Op de eerste verdieping komen een nieuwe, betere ruimte voor commissievergaderingen en ruimte voor de raadsfracties en de griffie.
  • Op de overige verdiepingen komen eigentijdse werkplekken voor bestuur en medewerkers.Het stadhuis wordt flink verduurzaamd, onder andere door de aanleg van een warmte-koudeopslag: in de zomer wordt het gebouw gekoeld en wordt de warmte opgeslagen in de bodem om het gebouw in de winter weer mee te verwarmen.

  Stand van zaken en planning

  De architecten van de verbouwing zijn Office Winhov en Studio Linse. Zij wonnen in juni 2017 de selectie met hun visie ‘Hof van Leiden’. Deze visie is inmiddels uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Begin 2019 wordt de aannemer gekozen via een aanbestedingsprocedure en de omgevingsvergunning aangevraagd. Als dat is afgerond, kan de uitvoering naar verwachting begin 2020 starten. Medio 2021 is het vernieuwde stadhuis dan gereed. Tijdens de verbouwing is het stadhuis gesloten.