Omleidingsroute fietsers

Vanaf 28 april starten de werkzaamheden en is er geen fietsverkeer mogelijk op het fietspad van de Zernikedreef (Trambaan) en de Sylviusweg. De aannemer verwijdert het fietspad op de Sylviusweg en de Trambaan (deel van de Zernikedreef).

De omleidingsroute voor fietsers is aangegeven met gele borden. Bestemmingsverkeer kan via het achterliggend gebied fietsen om het bedrijf, de Hogeschool of faculteiten te bereiken.

Er is geen beperking voor auto- en vrachtverkeer met een bestemming in het gebied. Voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.