Meer bomen in het Leiden Bio Science Park

De gemeente Leiden en Universiteit Leiden werken samen aan het verbeteren van de openbare ruimte en de verkeersverbinding in het Leiden Bio Science Park (LBSP). Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, vooral voor fietsers en voetgangers, met de ‘Hartlijn’ als middelpunt. De Hartlijn is het fiets- en voetpad dat alle centrale plekken in het LBSP met elkaar verbindt. Een ander belangrijk onderdeel is de leefbaarheid van het LBSP. Binnen het project is daarom veel aandacht voor vergroening en biodiversiteit, waaronder de bomen in het gebied.

Bij het verbeteren van de buitenruimte op het LBSP worden 80 extra bomen geplant. Om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren kunnen helaas niet alle bomen op hun huidige plek blijven staan. Bomen die niet kunnen blijven staan, worden bij voorkeur verplant. Dit kan binnen het projectgebied zijn, maar ook daarbuiten. Er moeten ook bomen gekapt worden om de buitenruimte te kunnen verbeteren en de Hartlijn aan te leggen. In totaal worden 46 bomen verplant, 14 gekapt en 80 nieuwe bomen geplant.  De bomen die gekapt worden zijn met name zomereiken. Hier zijn er veel van in het gebied. De gemeente plant hier andere soorten voor terug. Hiermee probeert de gemeente overlast van de eikenprocessierups te voorkomen en de biodiversiteit op het LBSP te vergroten. Voor zowel nieuwe bomen als beplanting, houdt de gemeente rekening met soorten die ecologisch de meest toegevoegde waarde hebben. Dit betekent onder meer dat zoveel mogelijk inheemse soorten worden toegepast: meidoorn, knotwilg, lijsterbes, zwarte els, zwarte populier en wilde appel. Zo dragen deze extra bomen er nu en in de toekomst aan bij dat het LBSP een fijne plek blijft voor haar bezoekers, werknemers en de dieren in het gebied.