Verbeteren fietsroute Zoeterwoudseweg-Vrijheidslaan

De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt deze route opnieuw ingericht.

De gemeente combineert werkzaamheden om de overlast zo klein mogelijk te houden. Gelijktijdig met het aanpassen van de fietsroute worden de bushaltes voor iedereen toegankelijk en bereikbaar gemaakt. Ook wordt gewerkt aan de wegfundering en worden stoeptegels vervangen. 

Deze plannen zijn gemaakt vanuit de eerdere ‘Nota Herijking Fietsroutes’, het nieuwe ‘Beleidsprogramma Fiets 2020-2030’ en ‘Mobiliteitsnota Duurzaam Bereikbaar Leiden 2020-2030’, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Denk en doe mee

De afgelopen maanden heeft de gemeente Leiden samen met de bewoners verschillende meedenkmomenten georganiseerd voor dit project. De gemeente heeft allle reacties op het voorlopig ontwerp heel goed bekeken en houdt hier waar mogelijk rekening mee in het definitief ontwerp. In maart is het Verkeersbesluit dat nodig is gepubliceerd en hierop zijn geen reacties ontvangen. We werken het ontwerp nu uit tot een bouwplan en daarna wordt het plan aanbesteed om een geschikte aannemer te vinden.

Uitvoering

Naar verwachting start de uitvoering van het eerste deel van het project in november 2022. De uitvoering van het project gebeurt in fases, ook om ervoor te zorgen dat de Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zo bereikbaarheid mogelijk blijven. Meer informatie volgt hierover nog na de zomerperiode van 2022.