Veerplein

Het projectgebied Veerplein loopt van het Veerplein via de Veerstraat en de Plantage tot het Plantsoen. Het Veerplein is nu nog een versteend pleintje aan de Utrechtse Veer. Straks wordt het een volwaardig onderdeel van het Singelpark.

De Veerstraat is een versteende eenrichtingsstraat die nog niet mooi aansluit met de rest van de Singelparkroute. Met omwonenden en andere betrokkenen is gewerkt aan het ontwerp van dit stukje Singelpark. Het uitgangspunt is om het gebied zo veel mogelijk te vergroenen en de Singelparkroute op deze plek duidelijker te maken. Het ontwerp daarvoor is nu klaar, begin 2022 wordt begonnen met het aanleggen ervan.

Een schets van hoe het Veerplein eruit gaat zien. De schets laat veel groen en bloemen zien en ook een aantal bomen. De geschetste klinkers zijn gelig van kleur.
Een schets van hoe het Veerplein eruit gaat zien.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Plantagelaan wordt vernieuwd en groener

    Lees meer
  • Begin april start het werk aan een groener Veerplein

    Het gebied tussen het Veerplein aan de Utrechtse Veer en het Plantsoen wordt een volwaardig gedeelte van het Singelpark.

    Lees meer