Turkoois

Turkoois is de projectnaam van de ontwikkeling aan de Turkooislaan 131. Op deze plek wil De Raad Vastgoed, eigenaar van de grond en de gebouwen, tussen de 100 en 150 woningen maken. De gemeente en De Raad Vastgoed hebben afgesproken dat onderzocht wordt of, en zo ja op welke manier, dit plan haalbaar kan zijn.

Computeranimatie van het gebied rond Turkooislaan 131 in een mogelijke nieuwe situatie.

In februari 2018 is een bewonersavond georganiseerd waarin De Raad Vastgoed een aantal varianten voor de ontwikkeling heeft laten zien. Er was gelegenheid om via een reactieformulier te reageren op de plannen. De gemeente heeft met de inbreng van de bewonersavond en in afstemming met De Raad Vastgoed een Nota van Uitgangspunten (pdf, 520 kb) opgesteld. Hierin beschrijft de gemeente de uitgangspunten waaraan het bouwinitiatief moet voldoen.
Op 7 maart 2019 was er in de raadscommissie gelegenheid om te reageren op de Nota van Uitgangspunten. Op 4 april werd de nota besproken in de gemeenteraad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.