Morspoortterrein

Het Morspoortterrein ligt tussen de Morssingel, de Morsweg, de Plesmanlaan en het spoor richting Utrecht. Dit gebied gaat de komende jaren veranderen in een woonbuurt. In totaal worden er zo’n 500 woningen gebouwd.

Wat gaat er gebeuren? 

Op het Morspoortterrein staan nu onder andere het voormalige gemeentekantoor Stationsplein 107, de Morspoortgarage, het Sociaal Pension De Binnenvest en een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Stationsplein 107, de Morspoortgarage en het Sociaal Pension worden gesloopt en maken plaats voor appartementen en enkele rijwoningen, zowel (sociale) huur- als koopwoningen. De nieuwe gebouwen sluiten aan op de bestaande woningen van Transvaal, waardoor er een nieuwe woonbuurt ontstaat. Ook komt er een nieuw, groter, sociaal pension.

De nieuwe gebouwen zullen vanaf de bestaande woonwijk in hoogte oplopen met de mogelijkheid voor twee woontorens meer richting het spoor en de Plesmanlaan/het Stationsplein. Er is ruimte voor enkele voorzieningen zoals gezondheidszorg, een buurtkamer of een fietsenmaker. Op de hoek tegenover de Morspoort is op de begane grond ruimte voor een bijzondere publieke functie.

Morspoortgarage

Voor de huidige Morspoortgarage wordt onderzocht of deze een andere plek kan krijgen en of er in het nieuwe plan een nieuwe (ondergrondse) parkeergarage gebouwd kan worden onder één van de bouwblokken.

Bouwblokken Morspoortterrein

Het nieuwe Morspoortterrein bestaat uit 4 bouwblokken, ook wel kavels genoemd. Die hebben nu de volgende werknamen: m1a, m1b m2 en m3.

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van het nieuwe Morspoortterrein mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het bestemmingsplan staan de regels en voorwaarden voor de bouw van het nieuwe Morspoortterrein. Dit gaat bijvoorbeeld over maximale bouwhoogtes en het aantal parkeerplaatsen.

Betrokkenen en geïnteresseerden hebben een inspraakreactie kunnen indienen op het bestemmingsplan tijdens de inzageperiode eind 2022. Volgens de huidige planning wordt het bestemmingsplan in september van dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Stationsgebied

Dit project is onderdeel van het stationsgebied van Leiden . De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van het stationsgebied. In de gebiedsvisie  voor het stationsgebied is al een aantal zaken opgenomen, zoals het aantal bouwblokken en de maximale bouwhoogtes.

Meer informatie