Gebiedsagenda vastgesteld door college

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsagenda Stationsgebied Leiden vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gebiedsagenda (19.0665, raadsvoorstel en bijlage 1) is opgesteld door de gemeente na overleg met de belangrijkste betrokkenen uit het gebied. De agenda beschrijft acht agendapunten waarover de gemeente graag het gesprek aangaat met de stad om te komen tot een gebiedsvisie. De gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’ vervangt uiteindelijk het stedenbouwkundig plan uit 2012.

Acht agendapunten

De acht agendapunten bepalen samen de richting voor de toekomst van het Stationsgebied. Per agendapunt zijn er vertrek- en gesprekspunten geformuleerd. 

A. De IDENTITEIT als basis

B. Een goed OV-KNOOPPUNT voor nu en straks

C. Wonen en werken in een nieuw stuk STAD

D. Gewoon DUURZAAM doen

E. Een excellente OPENBARE RUIMTE

F. Het gebied is zo sterk als haar VERBINDINGEN

G. Een voedingsbodem voor INNOVATIES

H. Lang leve de TIJDELIJKE SITUATIE

Begin volgend jaar wordt de gebiedsagenda behandeld in de gemeenteraad. De gebiedsvisie zal eind 2020 voorgelegd worden aan de raad.