Denk mee over toekomst stationsgebied

Om de herontwikkeling van het gebied rondom station Leiden Centraal goed te kunnen aansturen maakt de gemeente Leiden een toekomstplan voor het gebied, een gebiedsvisie. De gemeente nodigt de stad uit om over deze visie mee te denken.

Toekomstplan nodig

Het gebied rondom station Leiden Centraal is belangrijk voor Leiden en regio. Het gebied is aangewezen om woningen en kantoren te bouwen. Daarnaast gaat het aantal reizigers waarschijnlijk nog flink groeien. Het stationsgebied moet een eigentijds visitekaartje van onze stad en de regio zijn. Het gaat een plek worden waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Daarbij moet het Stationsgebied de binnenstad en het Bio Science Park meer met elkaar verbinden. Hoe we deze en andere ambities gaan invullen, komt in de gebiedsvisie te staan.

Startpunt

In 2012 is een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied opgesteld dat nog steeds een belangrijke basis is. Door trends en ontwikkelingen zijn er volop nieuwe vragen naar voren gekomen, die we samen met de stad en de regio willen beantwoorden. De nu te maken gebiedsvisie beschrijft in grote lijnen wat er in de toekomst in het gebied gaat gebeuren. Het startpunt van het gesprek hierover is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda telt acht onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van ons stationsgebied.

Denk en praat mee

Vanaf 29 juni starten de inhoudelijke gesprekken over de acht onderwerpen. Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente een denk en doe mee-programma opgesteld, zodat veel mensen mee kunnen praten. Vanaf 18 mei zijn speciale pagina’s op de website doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) gemaakt. Naast veel informatie vindt u er drie video’s, twee enquêtes en een link naar een digitaal spreekuur.

De Meedenkfase is opgesplitst in twee fasen.  De eerste fase zal plaatsvinden in de laatste drie weken voor de zomervakantie van 29 juni t/m 19 juli.  Daarna vervolgen we de Meedenkfase met drie weken na de schoolvakantie van 31 augustus t/m 20 september. Zo maken we gebruik van de versoepeling van coronamaatregelen vanaf 1 september, onder andere door op zaterdag 5 september de Meedenk-route te organiseren: een verrassende wandelroute door het Stationsgebied, met gesprekken op diverse buitenlocaties in het gebied.