Aanpassing Stationsweg en inrichting Parkeerterrein Morssingel

Op 13 juli jl. heeft de Leidse gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Geus vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente, ontwikkelaar Sustay en bouwer Akor kunnen starten met de voorbereiding voor de uitvoering van dit nieuwbouwproject. Er is nu een voorlopig verkeersbesluit vastgesteld voor de aanpassing van de inrichting van Parkeerterrein Morssingel.

Aanpassing Stationsweg

Om tijdens de bouw van project De Geus de bereikbaarheid van alle bestaande woningen, winkels, horeca en het (bus)station te garanderen, wordt een deel van de Stationsweg ter hoogte van het bouwterrein aangepast. Met deze aanpassing zorgen we ook dat het gebied veilig en leefbaar blijft. Begin oktober starten de werkzaamheden aan de Stationsweg.

Tijdelijke inrichting Parkeerterrein Morssingel

Een gedeelte van Parkeerterrein Morssingel wordt ingericht als bouwterrein voor De Geus. Dit gaat met name om het deel waar momenteel de fietsenrekken staan. Fietsers kunnen als alternatief gebruikmaken van de Lorentz-stalling. De afgelopen maanden is met betrokken partijen, bewoners en ondernemers gesproken om te komen tot een voorlopig ontwerp voor de inrichting van het Morssingelterrein tijdens de bouw. 

Publicatie voorlopig verkeersbesluit

Op 5 augustus 2021 is het voorlopig verkeersbesluit met daarin de voorgenomen verkeersmaatregelen op het Morssingelterrein en de Haverzakgang gepubliceerd onder Gemeenteberichten in de Stadskrant en op www.leiden.nl/stadskrant. Ook ligt deze vanaf 5 augustus 2021 tot 17 september 2021 ter inzage in het Stadskantoor (Bargelaan 190, Leiden). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit tijdelijke maatregelen Morssingelterrein & Haverzakgang’. Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel (071) 5167852.