Stationsgebied

Plek van ontmoeting, verbinding en vergroening

Het gebied rond station Leiden Centraal is een heel drukbezocht gebied. De inrichting van het gebied zoals die nu is, past niet bij de kansen die dit belangrijke knooppunt biedt. Daarom werken we samen met ontwikkelaars, aannemers en andere partijen aan een metamorfose van het stationsgebied. Er komen nieuwe woningen, goed bereikbare kantoorruimten, horeca en extra fietsenstallingen. Het stationsgebied gaat een bruisende plek worden, waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Wat wordt er gebouwd? 

Het vroegere bankgebouw van ABN AMRO en het vroegere schoolgebouw aan het Ballonpad zijn gesloopt. Op deze plek aan de Stationsweg bouwt aannemer JP van Eesteren twee appartementencomplexen onder de naam  Octagon met 79 koopappartementen, een hotel met 125 kamers, commerciële ruimten en een parkeergarage.

Schuin tegenover komt het nieuwbouwproject De Geus (nu supermarkt Jumbo). Dit project bestaat onder andere uit 96 appartementen, een grote bioscoop met 1200 stoelen verdeeld over 8 zalen en een fietsenkelder met ongeveer 3000 plaatsen. De Geus wordt gebouwd door bouwbedrijf AKOR. Heeft u vragen over de bouw, dan kunt u contact opnemen via contact@bouwaandegeus.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over de bouw van De Geus.

Tegenover het station, is Lorentz fase 1 gebouwd. Dit project bestaat uit huurwoningen, kantoren, winkels en een fietsenkelder. Fase 1 bestaat uit twee woontorens met kantoren, winkels op de begane grond en een fietsenkelder. Lorentz fase 2 is een gebouw met alleen kantoren en start in 2023.

Morspoortterrein

Het Morspoortterrein ligt tussen de Morssingel, de Morsweg, de Plesmanlaan en het spoor richting Utrecht. Dit gebied gaat de komende jaren veranderen in een woonbuurt. Op het Morspoortterrein zijn op dit moment onder andere het gemeentekantoor Stationsplein 107, de Morspoortgarage, het Sociaal Pension De Binnenvest en een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog gevestigd. We maken op de plek van Stationsplein 107, de Morspoortgarage en het Sociaal Pension plaats voor appartementen en enkele herenhuizen, zowel (sociale) huur- als koopwoningen. De bebouwing zal vanaf de bestaande woonwijk in hoogte oplopen met de mogelijkheid voor twee woontorens meer richting het spoor en de Plesmanlaan/Stationsplein. Op de hoek tegenover de Morspoort is op de begane grond ruimte voor een bijzondere publieke functie.

Onderzoek Knooppunt Leiden Centraal

Midden in het stationsgebied van Leiden ligt Knooppunt Leiden Centraal. Dit bestaat onder andere uit het bus- en treinstation, fietsparkeerplaatsen, de routes erheen, maar ook de ontwikkelingen van onder andere kantoren en woningen op de Trafolocatie en Connexxion-locatie. Om ervoor te zorgen dat het knooppunt ook in de toekomst het groeiende aantal reizigers kan opvangen én een prettige plek is om te verblijven, wordt momenteel een MIRT-verkenning voorbereid. MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het is een programma van grote projecten van de Rijksoverheid op het gebied van verkeer en bouwen. Bij een MIRT-verkenning wordt in verschillende rondes het gebied waar het omgaat als geheel bekeken en gezocht naar de beste oplossing voor de toekomst. In 2024 komt daar een voorkeursoplossing uit naar voren. Die wordt in de jaren daarna verder uitgewerkt en uiteindelijk gerealiseerd.

Gebiedsvisie

De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van het stationsgebied. Hier is een gebiedsvisie voor gemaakt. In de gebiedsvisie wordt in grote lijnen omschreven hoe het gebied eruit moet gaan zien. Binnen die grenzen kunnen nieuwe plannen worden gemaakt. De gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’ vervangt het stedenbouwkundig plan uit 2012.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het stationsgebied of het Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden (kies optie ‘Stationsgebied').