Stationsgebied

Waar gisteren morgen ontmoet

Het gebied rond station Leiden Centraal is een heel drukbezocht gebied. De inrichting van het gebied zoals die nu is, past niet bij de kansen die dit belangrijke knooppunt biedt. Daarom werken we samen met ontwikkelaars, aannemers en andere partijen aan een metamorfose van het huidige stationsgebied. Hier komen nieuwe woningen, goed bereikbare kantoorruimten, horeca en extra fietsenstallingen. Het toekomstige stationsgebied wordt een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Wat wordt er gebouwd? 

Lorentz

Aan de stadskant, tegenover het station, bouwt de gemeente aan Lorentz. Dit project bestaat uit huurwoningen, kantoren, winkels en een fietsenkelder. Fase 1 is twee woontorens met kantoren en winkels op de begane grond en een fietsenkelder. Fase 2 is een gebouw met alleen kantoren.

Andere nieuwbouwprojecten zijn:

Gebiedsagenda

De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van het stationsgebied. De gebiedsagenda (19.0665, raadsvoorstel en bijlage 1) is opgesteld door de gemeente na overleg met de belangrijkste betrokkenen uit het gebied. Hierin staan acht agendapunten waarover de gemeente met de stad in gesprek wil gaan om een gebiedsvisie te maken. De gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’ zal uiteindelijk het stedenbouwkundig plan uit 2012 gaan vervangen.  Tot eind 2020 kan de stad en de regio meepraten over het toekomstplan. Meer informatie op doemee.leiden.nl. De gebiedsvisie zal eind 2020 voorgelegd worden aan de raad.